« Παιδικά Παιχνίδια στην πλατεία Αυδή», 31 Μαΐου 2011

                 

Την Τρίτη, 31 Μαΐου, στις 5.30 το απόγευμα,

το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» και εθελοντές από τη «Σχολή Χιλλ»

οργανώσαμε στην πλατεία Αυδή, απέναντι από τη νέα Πινακοθήκη του Δήμου,

παιδικά παιχνίδια  για τα προσφυγάκια της Samaria και

όλα τα παιδιά της περιοχής.