ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Τακτική Γενική Συνέλευση | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού | Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

logodiktyo00ell_eng

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μμ., στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 189, Κολωνός (χώρος Εφηβικού Δικτύου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού από 1/1/2017 έως 31/12/2017
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση Προγραμματισμού 2018
5. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού από 1/1/2018 έως 31/12/2018
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δικαίωμα ψήφου αλλά και υποβολής υποψηφιότητας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη επί του αριθμού των οποίων λογίζεται η ύπαρξη ή μη απαρτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, γραπτή και ενυπόγραφη, στα γραφεία του Δικτύου (Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης) τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης κατάθεσης της γραπτής αίτησης, η υποβολή της υποψηφιότητας μπορεί γίνει και με email στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, στο Δίκτυο (diktio@ddp.gr [θέμα: “υποβολή υποψηφιότητας ΔΣ”]).

Υπενθυμίζεται ότι Μέλη του Δικτύου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον καταθέσουν στον Πρόεδρό της έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδιο πρόσωπο ή Αρχή. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από έναν μόνον εντολοδόχο.

Αθήνα 7/3/2018

Η Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας

Μυροφόρα Παπαδοπούλου                                            Καλλιόπη Κύρδη

Scheduled Featured ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ