Πρόσκληση- Έκτακτη Γενική Συνέλευση- 18 Νοεμβρίου- 7 το απόγευμα- Εργαστήρι Πολιτισμού

Καλούνται τα μέλη του ΔίκτυοΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔικαιωμάτΑ τΟΥ ΠαιΔΙΟΥ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου και ώρα 7 μμ., στο Εργαστήρι Πολιτισμού, Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση του Καταστατικού ως προς τα άρθρα 14 παρ. 1, 17 παρ. 1, 20 παρ. 11 και 16, και 13 παρ. 7, 8 και 9

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Εργαστήρι Πολιτισμού, Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης.

Αθήνα 26/10/2015

Η Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Μυρσίνη Ζορμπά                                          Αθηνά Γαλάνη

13