Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού |

Καλούνται τα μέλη του σωματείου ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20/3/2019 και σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 189, Κολωνός (χώρος Εφηβικού Δικτύου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2018
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού από 1/1/2018 έως 31/12/2018
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής των αποτελεσμάτων χρήσης: 1/1/2018 έως 31/12/2018
4. Έγκριση προγραμματισμού 2019
5. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Δικαίωμα ψήφου έχουν των ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, επί του αριθμού των οποίων λογίζεται η ύπαρξη ή μη απαρτίας.

Υπενθυμίζεται ότι Μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση
εφόσον καταθέσουν στον Πρόεδρό της έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδιο πρόσωπο ή Αρχή.
Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από έναν μόνον εντολοδόχο.

Αθήνα 5/3/2019

   Η Πρόερδος                                                            Η Γραμματέας

Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαδοπούλου                       Καλλιόπη Κύρδη

 

Scheduled Featured ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ