Τετάρτη 8 Ιουλίου 4-5 το απόγευμα «Συζήτηση για Δικαιώματα του Παιδιού»- δρ. Κυριακή Πατσιαντά- Κέντρο για το Παιδί/Κέντρο Αλληλεγγύης-Δήμου Αθηναίων- Φρουραρχείο

Τετάρτη 8 Ιουλίου
4-5 το απόγευμα

 kirki

 

«Συζήτηση για Δικαιώματα του Παιδιού»

 Η Κυριακή Πατσιαντά,
δρ. δικηγόρος με ειδίκευση
στα Δικαιώματα του Παιδιού,
θα μας μιλήσει για την προστασία
των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα
σε ανοιχτή συζήτηση
στο Κέντρο για το Παιδί/Κέντρο Αλληλεγγύης-
Δήμου Αθηναίων- Φρουραρχείο.

 

 SolidarityNow_Logo_CMYK(1) 101 100