Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στο γιορτινό bazaar της Σχολής Χίλλ- Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017