Το Δίκτυο στην Τράιμπερ

Το Δίκτυο στην Τράιμπερ

traiber_2

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας έως 12 ετών παρέχει σ’ όλα τα παιδιά τη δυνατότητα συμμετοχής σε Μαθησιακή Υποστήριξη Ελληνικών και Αγγλικών, αλλά και σε ποικίλες δημιουργικές ομάδες, όπως εικαστικών, μουσικής, μαγειρικής, σινεμά, λογοτεχνίας και παραμυθιού κ.α.. Βασικοί στόχοι όλων των δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ είναι η προώθηση και η ενίσχυση της γνώσης, η ψυχαγωγία καθώς και η πνευματική, αισθητική και ομαδοκεντρική καλλιέργεια των παιδιών.

Το ΚΔΑΠ λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος: «Eναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.).

* «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ» (ΚΔΑΠ)Πλατεία Τράιμπερ 8, τηλ. 210 – 5247470

ΚΔΑΠΚΔΑΠ2ΚΔΑΠ3 ΚΔΑΠ4