Το Δίκτυο συμμετέχει στο 12ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική – 12th State of the Art Adolescent Medicine Course | 5 – 6 Απριλίου 2019 | Ζάππειο Μέγαρο

To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
συμμετέχει στο 12ο Εντατικό Συνέδριο στην Εφηβική Ιατρική
– 12th State of the Art Adolescent Medicine Course,
στις 5 – 6 Απριλίου 2019, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Η κ. Στέλλα Τσίτουρα
(Παιδίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
παρουσίασε το Δίκτυο και ειδικότερα τις δράσεις του Εφηβικού Δικτύου
καθώς και της Εφημερίδας ‘Αποδημητικά Πουλιά’ κ
αι του Ηλεκτρονικού Ραδιοφώνου ‘Πικραλίδα’,
με θέμα ‘Ενισχύοντας την ένταξη εφήβων και νέων προσφύγων
μέσα από την δημιουργία ενός αστικού εφηβικού κέντρου στην Αθήνα’.