Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

«Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στηρίζει στην Ελλάδα την καμπάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurochild» “Γίνε πρωταθλητής των Δικαιωμάτων του Παιδιού” για την υιοθέτηση του μανιφέστου από τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές, ώστε τα Δικαιώματα του Παιδιού να γίνουν πρώτη προτεραιότητα στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

 Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζεται καθημερινά από την νομοθεσία, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έχουν ξεκάθαρη υποχρέωση να προωθούν, να προστατεύουν και να εφαρμόζουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού που ζει στην επικράτειά τους.

 Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, ως ρητό στόχο των εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαιτεί το συμφέρον του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Είναι καιρός να μεταφράσουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των παιδιών.

Ως Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου:
Δεσμεύσου να γίνεις Πρωταθλητής των Δικαιωμάτων των Παιδιών!

Τι μπορείς να κάνεις για τα παιδιά στην Ευρώπη

Το πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τα παιδιά της θα καθορίσει το μέλλον της.

Τα παιδιά και οι οικογένειες είναι μεταξύ αυτών, που επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Μια έξυπνη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών και χωρίς την επένδυση στο μέλλον τους.

Ως Ευρωβουλευτής μπορείς να κάνεις τη διαφορά, αν βάλεις τα δικαιώματα και την ευζωία των παιδιών στην καρδιά της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Μπορείς επίσης να κάνεις τη διαφορά μέσα στη χώρα σου, αν διασφαλίσεις πως το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε σχέση με τα παιδιά, εφαρμόζεται σωστά.

Μπορείς ακόμα να προωθήσεις περισσότερο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, με το να ενσωματώνεις σε κάθε τομέα πολιτικής, στις πρωτοβουλίες του Ευρωκοινοβουλίου και στη νομοθετική και μη νομοθετική εργασία του, την παιδοκεντρική οπτική.

Ως Ευρωβουλευτής μπορείς:

Να κάνεις τα παιδιά ρητή προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στο σύστημα διακυβέρνησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Να διασφαλίσεις, ότι τα Ευρωπαϊκά κονδύλια δαπανούνται προς όφελος των παιδιών – ειδικά των πλέον ευάλωτων, όπως τα Ρομά, τα παιδιά με αναπηρίες και τα παιδιά μετανάστες.

Να υποστηρίξεις την εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επενδύοντας στα παιδιά» σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να διασφαλίσεις, ότι τα παιδιά είναι σαφής προτεραιότητα στην εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών και πολιτικών για την ευρωπαϊκή συνοχή, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Αναπήρους, στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ενσωμάτωση των Ρομά, στις πολιτικές για τους αιτούντες ασύλου, στη μεταναστευτική πολιτική, καθώς και στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ισότητα και την πολιτική κατά των Διακρίσεων.

Να υποστηρίξεις τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Προτύπων σε σχέση με την παιδική προστασία και να προωθήσεις τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην κοινοτική.

Όραμά μας η Εφαρμογή των Δικαιωμάτων κάθε Παιδιού, σε όλο τον κόσμο!

 Αυτό σημαίνει:

Να διασφαλίζουμε, πως κάθε παιδί μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του, όπως αυτά αναγνωρίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC).

 Να μεταχειριζόμαστε κάθε παιδί πρώτα και κύρια ως «παιδί», ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή εθνοτικό του υπόβαθρο, το φύλο, τις ικανότητες ή το αν είναι μετανάστης.

 Να αναγνωρίζουμε την αξία των απόψεων και της εμπειρίας των ίδιων των παιδιών και να διευκολύνουμε την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

 Να αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά αίτια των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών εξαλείφοντας την παιδική φτώχεια, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό και προστατεύοντας τα παιδιά από τη βία, την κακομεταχείριση, την εκμετάλλευση και την παραμέληση.

 Να επενδύουμε στην πρώτη παιδική ηλικία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ποιοτική εκπαίδευση, καθώς και σε κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας και αποκατάστασης.

 Να διασφαλίζουμε πως τα παιδιά μεγαλώνουν σε σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, με επαρκή φροντίδα και υγιείς συναισθηματικές σχέσεις, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στις οικογένειες και/ή τους φροντιστές τους.

 Να παρέχουμε διατομεακές, ολοκληρωμένες και παιδοκεντρικές λύσεις για την ικανοποίηση τόσο των ατομικών, όσο και των συλλογικών αναγκών των παιδιών.

 Να λαμβάνουμε υπόψη τη μακροπρόθεσμη εικόνα και να αξιολογούμε τις επιπτώσεις των σημερινών αποφάσεών μας πάνω στις επόμενες γενιές.

Τι μπορείς να κάνεις για τα παιδιά στον υπόλοιπο κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, γύρω στα 600 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στη φτώχεια. Μέχρι το 2050, περίπου το 70% των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο θα ζουν σε φτωχά και «εύθραυστα» κράτη. Τα παιδιά είναι κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη. Επηρεάζονται δε, δυσανάλογα, από την φτώχεια, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις διενέξεις. Το κτίσιμο ολοκληρωμένων, δημοκρατικών και ευημερούντων κοινωνιών ξεκινά από το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ως Ευρωβουλευτής μπορείς να κάνεις τη διαφορά, με το να ενθαρρύνεις τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εταίρους τους στην ανάπτυξη, να λάβουν υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις τους και με το να διασφαλίσεις, ότι ικανοποιητικοί πόροι από τα διάφορα Ευρωπαϊκά όργανα θα δαπανηθούν για τα παιδιά.

Μπορείς επίσης να διασφαλίσεις, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει και θα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη Ατζέντα μετά το 2015, στην οποία θα υπάρχει ξεκάθαρος στόχος βελτίωσης της εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλο τον κόσμο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης.

Στη Διεύρυνση και στις γείτονες χώρες μπορείς να προωθήσεις τα δικαιώματα των παιδιών με το να παρακολουθείς την εφαρμογή τους, ως μέτρο αξιολόγησης προόδου των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου μπορείς:

Να διασφαλίσεις ικανοποιητική χρηματοδότηση για τα παιδιά μέσα από τα Ευρωπαϊκά εργαλεία και να παρακολουθείς την επίδραση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας στη ζωή τους.

Να τηρείς υπόλογους τόσο τους Θεσμούς στις Βρυξέλλες, όσο και τους αλλού αντιπροσώπους τους, για τις δεσμεύσεις τους με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Συνθήκη της Λισαβόνας σε όλες τις δράσεις τους, που έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στα παιδιά..

Να ασκήσεις πίεση στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού, που να εξασφαλίζει τη συνοχή της δέσμευσης για αναπτυξιακές πολιτικές μέσα σε όλους τους κύριους τομείς πολιτικής.

Να κάνεις την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών ρητή προτεραιότητα στις πολιτικές για τη Διεύρυνση και τη Γειτονία, καθώς και στις Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να διασφαλίσεις, πως τα δικαιώματα των παιδιών συστηματικά λαμβάνονται υπόψη τόσο στον διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και στις εμπορικές συμφωνίες και ότι αυτά ενσωματώνονται σε όλες τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το «Μετά το 2015 Πλαίσιο».

Να κάνουμε το Ευρωκοινοβούλιο Πρωταθλητή των Δικαιωμάτων των Παιδιών!

Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο:

Καμιά από τις 20 Επιτροπές που λειτουργούν δεν έχει ρητή ευθύνη για τα παιδιά.

Δεν γίνεται συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθετικής, η μη εργασίας του πάνω στα παιδιά.

Κανένας δεν ξέρει πιο μερίδιο των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξοδεύεται αποκλειστικά για τα παιδιά..

Η μεγάλη δύναμη συνοδεύεται με μεγάλη ευθύνη.
Το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να έχει τη θεσμική δυνατότητα να υποστηρίξει τα συμφέροντα των παιδιών σε κάθε φάσμα των εργασιών του.

Τι απαιτείται;

Να δημιουργηθεί ένας μόνιμος Μηχανισμός μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με ρητή ευθύνη προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών μέσα σε όλους τους τομείς πολιτικής τόσο στις εσωτερικές, όσο και στις εξωτερικές υποθέσεις.

Να ασκηθεί το δικαίωμα του Ευρωκοινοβουλίου να ελέγχει τους προϋπολογισμούς, ώστε να διασφαλίζεται, πως τα Ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται προς όφελος του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού τόσο μέσα στην ΕΕ, όσο και εκτός.

Να ευαισθητοποιηθεί το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματα των παιδιών και για το πώς η πολιτική, η νομοθεσία και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών μέσα την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Να γίνουν δραστικές προσπάθειες να αναμειχθούν τα παιδιά στη λήψη αποφάσεων, στην παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών και αξιολόγησής τους, μέσα από την προώθηση της συμμετοχής τους στον διάλογο μέσα στην περιφέρειά σας, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στη σχετική πληροφόρηση με κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο.

Το νέο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να θέτει τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόλογους για την εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεών τους.

Πρέπει επίσης, να είναι πρωτοστάτης στην προώθηση νέας και φιλόδοξης νομοθεσίας και πολιτικής για τα δικαιώματα των παιδιών και να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εκπεφρασμένων στόχων της εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των πραγματικών επιπτώσεών τους στη ζωή των παιδιών, είτε αυτές είναι άμεσες, είτε είναι έμμεσες.

Ξέρετε ότι:
Όλα τα άτομα ηλικίας 0 – 18 θεωρούνται παιδιά.

Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένα στα τέσσερα παιδιά ζει μέσα στη φτώχεια.
Τα παιδιά αποτελούν το ένα τέταρτο όσων αιτούνται ασύλου κάθε χρόνο.
250.000 παιδιά αναφέρονται, ως «ελλείποντα» κάθε χρόνο· 1 παιδί κάθε 2 λεπτά.
Υπολογίζεται πως 800.000 παιδιά έχουν τον ένα γονιό τους στη φυλακή.
Περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά ζουν κάτω από ιδρυματική φροντίδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο

Περίπου 93 εκατομμύρια παιδιά ζουν με μερική ή σοβαρή αναπηρία.
13 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε ένα λεπτό από αιτίες, που μπορούν να προληφθούν.
Μια στις πέντε γυναίκες αναφέρουν ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, όταν ήταν παιδιά.
35 εκατομμύρια παιδιά και νεαρά άτομα κάτω των 20 ετών είναι διεθνείς μετανάστες.