Το IBBY στηρίζει το Εργαστήρι Πολιτισμού

Το Ελληνικό Τμήμα IBBY-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου-
στηρίζει το Εργαστήρι Πολιτισμού
από τον μήνα Ιανουάριο και για ολόκληρη τη χρονιά του 2013
με τις ακόλουθες δράσεις:

•Συναντήσεις με δημιουργούς – μέλη του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ: Οι
δημιουργοί, συγγραφείς και εικονογράφοι, συναντούν οργανωμένες ομάδες παιδιών
στο Κέντρο Πολιτισμού, διαβάζουν βιβλία και συζητούν με τα παιδιά.

•«Με ένα βιβλίο … γράμμα σου στέλνω!» : Μέλη του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ
στηρίζουν το project του Δικτύου “Βιβλία που αγαπήσατε θέλουμε να μας χαρίσετε,
αυτό κάνει τη διαφορά της δικής μας βιβλιοθήκης από άλλες !“ και δωρίζουν
βιβλία τους στο Εργαστήρι Πολιτισμού για τον εμπλουτισμό της δανειστικής
βιβλιοθήκης του.
Μέσα σε κάθε βιβλίο οι δημιουργοί θα απευθύνουν με μια σύντομη επιστολή
ένα μήνυμα επικοινωνίας προς τα παιδιά που το δανείζονται και θα απαντούν
στις εντυπώσεις και τις τυχόν ερωτήσεις που θα τους απευθύνουν τα παιδιά,
εγκαινιάζοντας ένα διάλογο μακράς διάρκειας ανάμεσα στον συγγραφέα και τους
μικρούς αναγνώστες του.

•Δωρεά βιβλίων: Το Ελληνικό Τμήμα IBBY δωρίζει βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του
για την ενίσχυση της δανειστικής βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Πολιτισμού.

• Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ υποδέχεται τα παιδιά: στο
πλαίσιο των Δημιουργικών Ομάδων και των σχεδίων εργασίας που πραγματοποιεί το
Εργαστήρι Πολιτισμού, οργανωμένες ομάδες παιδιών θα μπορούν να επισκέπτονται
τη βιβλιοθήκη του Κύκλου για την αναζήτηση βιβλίων σχετικά με τα θέματα που
επεξεργάζονται.