Όταν το δ των δικαιωμάτων αρχίζει να αποκτά νόημα στα σχολεία μας.