Όταν το δ των δικαιωμάτων αρχίζει να αποκτά νόημα στα σχολεία μας.

Μια πρώτη εικόνα από το πώς αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα του παιδιού οι μαθητές του 51ού  Δημοτικού  σχολείου  Αθήνας.

d2