Ημέρα: 31 Ιουλίου 2018

Έκθεση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού «Τα παιδιά που δεν πάνε διακοπές» | Ιούλιος 2018

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) παρουσιάζει την Έκθεση με τίτλο: «Τα παιδιά που δεν πάνε διακοπές», στην οποία αναλύονται οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα τα παιδιά-πρόσφυγες και ιδιαίτερα η ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία. Η Έκθεση, που αποτελείται από έξι ενότητες, στηρίχθηκε στη συλλογή […]