Έκθεση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού «Τα παιδιά που δεν πάνε διακοπές» | Ιούλιος 2018

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) παρουσιάζει την Έκθεση με τίτλο: «Τα παιδιά που δεν πάνε διακοπές», στην οποία αναλύονται οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα τα παιδιά-πρόσφυγες και ιδιαίτερα η ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία.

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥΗ Έκθεση, που αποτελείται από έξι ενότητες, στηρίχθηκε στη συλλογή παρατηρήσεων και πληροφοριών από την εμπειρία του Δικτύου στο πεδίο και παρουσιάζει ζητήματα που αναφύονται σχετικά με την παιδική προστασία και την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η πλειονότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι σχετίζεται με τις διακρίσεις και την άνιση μεταχείριση που υφίστανται κατά την πρόσβασή τους ενώπιον των δημόσιων και διοικητικών αρχών, καθώς και στους τομείς της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, την οικογενειακή κατάσταση, την εκπαίδευση, τη νομική τους εκπροσώπηση και τις νομικές διαδικασίες.

Βρείτε συνημμένη ολόκληρη την Έκθεση «Τα παιδιά που δεν πάνε διακοπές» εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
Πελοπίδα Νικολόπουλο (p.nikolopoulos@ddp.gr, τηλ. 210 8846590).

***************************************************************

The nonprofit organization Network for Children’s Rights (NCR) presents the Report titled “The Children that don’t go on holiday”, which analyzes the conditions that the refugee children are dealing with in Greece and, in particular, the vulnerable social category of unaccompanied minors seeking international protection.

PRESS_RELEASEThe report, which consists of six sections, is based on the collection of observations and information from NCR’s day-to-day presence in the field, and it presents issues that arise in
relation to child protection and the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child. The majority of the issues the unaccompanied minors face is related to the sectors of health and social welfare, family situation, education, and legal representation. Furthermore, issues arise regarding the discrimination and the unequal treatment during their access to the public and administrative authorities.

You can find the whole Report “The Children that don’t go on holiday” here.

For more information regarding the Report please contact Pelopidas Nikolopoulos
(p.nikolopoulos@ddp.gr, tel. 210 8846590).