Ημέρα: 11 Σεπτεμβρίου 2021

Ανησυχίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα με αφορμή τη μεταρρύθμιση του EURODAC

«Οι άνθρωποι σε μετακίνηση αξίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με οποιονδήποτε άλλον και η ΕΕ οφείλει να μην εκμεταλλευτεί την ευάλωτη κατάστασή τους για να τους υποβάλει σε μαζική παρακολούθηση και αναξιοπρεπή μεταχείριση». Τριανταμία (31) οργανώσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων σε μετακίνηση, τα δικαιώματα του παιδιού και τα ψηφιακά δικαιώματα απευθύνουν ανοιχτή επιστολή […]