Ανησυχίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα με αφορμή τη μεταρρύθμιση του EURODAC

«Οι άνθρωποι σε μετακίνηση αξίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με οποιονδήποτε άλλον και η ΕΕ οφείλει να μην εκμεταλλευτεί την ευάλωτη κατάστασή τους για να τους υποβάλει σε μαζική παρακολούθηση και αναξιοπρεπή μεταχείριση».

Τριανταμία (31) οργανώσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων σε μετακίνηση, τα δικαιώματα του παιδιού και τα ψηφιακά δικαιώματα απευθύνουν ανοιχτή επιστολή στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλώντας τους να αλλάξουν ριζικά την πορεία της μεταρρύθμισης EURODAC -βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων ασύλου και των μεταναστών – και να προστατεύσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο.

Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ώστε να μην μετατραπεί η βάση δεδομένων σε ένα ισχυρό εργαλείο μαζικής παρακολούθησης.

Η μεταρρύθμιση θα επιδεινώσει την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση αποτρέποντας αφίξεις, διευκολύνοντας την παρακολούθηση κινήσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής ανεξάρτητα από τις ανάγκες προστασίας και
ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Διαβάστε ολόκληρη της επιστολή στα αγγλικά: εδώ