Ημέρα: 2 Δεκεμβρίου 2021

Έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και το γεγονός ότι τα σχολεία όλης της χώρας διέκοψαν για το προηγούμενο σχολικό έτος 2020-2021 τη δια ζώσης λειτουργία τους και πραγματοποίησαν τηλεκπαίδευση στο μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου αυτού, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνέταξε στοχευμένο ερωτηματολόγιο με σκοπό τη […]