Έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και το γεγονός ότι τα σχολεία όλης της χώρας διέκοψαν για το προηγούμενο σχολικό έτος 2020-2021 τη δια ζώσης λειτουργία τους και πραγματοποίησαν τηλεκπαίδευση στο μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου αυτού, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνέταξε στοχευμένο ερωτηματολόγιο με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και τη γνωστοποίηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τα 3 ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν απευθύνονταν α) στους εκπαιδευτικούς, β) στους γονείς και γ) σε υπευθύνους των δομών φιλοξενίας και η συμπλήρωση τους ήταν  ανώνυμη.

Γενικός σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων που θα επιτρέψει την παρέμβαση μέσω συνηγορίας και προτάσεων, αλλά και ανάλογων δράσεων για όλα τα παιδιά, με σκοπό να καλυφθούν τυχόν μαθησιακά κενά αλλά και να βρεθούν λύσεις για άλλα προβλήματα που τους έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Βρείτε εδώ την περίληψη και τα αποτελέσματα των τριών ερωτηματολογίων:
2) Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς.
3) Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης από τους γονείς.
4) Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης από τις δομές φιλοξενίας προσφύγων.
Επίσης το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurochild, μέλος του οποίου είναι το Δίκτυο ανήρτησε την περίληψη της έρευνάς μας εδώ.