Ημέρα: 8 Μαρτίου 2024

Αναφορά αντίκτυπου προγράμματος Rights Hero

Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τα αποτελέσματα του παιχνιδιού “Rights Hero” και των εκπαιδευτικών σεναρίων στους μαθητές, τους δασκάλους και τις ομάδες-στόχος. Μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες, συζητήσεις και διαδραστικές μαθησιακές εμπειρίες, το πρόγραμμα “Rights Hero” έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνοντας τη βαθύτερη κατανόηση των δημοκρατικών αρχών και προωθώντας τη […]