Ιδρυτική Γενική Συνέλευση ΜΚΟ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 3 Νοεμβρίου 2009

Στις 3 Νοεμβρίου 2009  το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συμμετείχε στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), η οποία φιλοξενήθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση   ήταν η συνέχεια των συναντήσεων του Συνηγόρου του Παιδιού με εκπροσώπους των ΜΚΟ και υλοποιήθηκε από την Οργανωτική Ομάδα που συγκροτήθηκε από αυτές τον Μάιο του 2009 και στην οποία συμμετείχε ενεργά το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στις άμεσες δραστηριότητες του Δικτύου ΜΚΟ περιλαμβάνεται και η σύνταξη Εναλλακτικής Έκθεσης για την εφαρμογή της ΔΣΔΠ στην Ελλάδα, καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση συνέταξε και απέστειλε προς τον ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2009 την 2η και 3η Περιοδική Εθνική Έκθεση,  [για την Ελληνική έκδοση δείτε εδώ] καθώς και το Παράρτημά της.

Για την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση   μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Δελτίο Τύπου του Συνηγόρου του Παιδιού.