Ερώτηση Βουλευτή, κ. Φώτη Κουβέλη για Ασυνόδευτα Παιδιά – Μετανάστες, 30 Οκτωβρίου 2009

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Υπολογίζεται ότι το έτος 2009 εισήλθαν στη χώρα μας περίπου 2.500 ασυνόδευτα παιδιά – μετανάστες, τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από χώρες που δοκιμάζονται έντονα από ένοπλες συγκρούσεις και τα οποία είτε παρέμειναν στην Ελλάδα, είτε ταξίδεψαν σε ευρωπαϊκές χώρες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο ανωτέρω αριθμός αποτελεί εκτίμηση κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε και σε παλαιότερες ερωτήσεις μας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η ευθύνη για τα ασυνόδευτα παιδιά- μετανάστες επιμερίζεται σε διάφορους κρατικούς φορείς (αστυνομία, υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, εισαγγελείς ανηλίκων) και δεν υπάγεται σε κεντρικό κρατικό φορέα, ο οποίος θα συντονίζει δράσεις και υπηρεσίες για την αποτελεσματική βοήθεια και προστασία των ανήλικων προσφύγων που βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας.

Διεθνείς οργανώσεις, επιτροπές και πολλές Μ.Κ.Ο, έχουν επισημάνει κατά καιρούς την απουσία αποτελεσματικού θεσμοθετημένου συστήματος στη χώρα μας για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών – μεταναστών, με αποτέλεσμα την έκθεσή τους σε κίνδυνο εμπορίας, παιδικής πορνείας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

– Εάν προτίθενται να υλοποιήσουν την πρόταση για δημιουργία κεντρικού κρατικού φορέα, ο οποίος θα στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, μεταφραστές και δικηγόρους και ο οποίος θα συντονίζει δράσεις και υπηρεσίες για την αποτελεσματική βοήθεια και προστασία των ανήλικων προσφύγων – μεταναστών.

– Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τη θεσμοθέτηση «δικτύου ασφαλείας» ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα ασυνόδευτα παιδιά – μετανάστες, τα οποία κάτω από τραγικές συνθήκες βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας.

Ο ερωτών βουλευτής

30.10.2009

Φώτης Κουβέλης