Ημέρα: 30 Οκτωβρίου 2009

Ερώτηση Βουλευτή, κ. Φώτη Κουβέλη για Ασυνόδευτα Παιδιά – Μετανάστες, 30 Οκτωβρίου 2009

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπολογίζεται ότι το έτος 2009 εισήλθαν στη χώρα μας περίπου 2.500 ασυνόδευτα παιδιά – μετανάστες, τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από χώρες που δοκιμάζονται έντονα από ένοπλες συγκρούσεις και τα οποία είτε παρέμειναν […]

Οκτώβριος 2009, Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο, Ουρανία Καλούρη

Ανοίγοντας την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) μπορεί να βρει κανείς στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Επιμορφωτικά Προγράμματα σε «Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο». Στόχος των προγραμμάτων αυτών, σύμφωνα πάντοτε με την προαναφερόμενη πηγή, είναι «η συμβουλευτική υποστήριξη των Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα των […]