30 χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης….Γνωρίζουμε τα δικαιώματα των παιδιών;

30 χρόνια μετά… Γνωρίζουμε ποια είναι τα Δικαιώματα των Παιδιών;
Τα σκεφτόμαστε όταν συζητάμε ή διαπραγματευόμαστε με ένα παιδί;
Πόσο συχνά τα παραβιάζουμε ακόμα και εν αγνοία μας;
Η συμπλήρωση των 30 χρόνων από την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στάθηκε η αφορμή ώστε παιδιά και εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα και την Κύπρο να αναρωτηθούν, να καταθέσουν εμπειρίες και απορίες, να συζητήσουν για τα Δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους στην καθημερινότητα.
Τα παιδιά έθεσαν ερωτήματα που αφορούν τα δικαιώματά τους, τα οποία απευθύνουν σε ενήλικες.
Επιλέξαμε μερικά από αυτά και σας παρακαλούμε να τα απαντήσετε με ειλικρίνεια.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και μπορείτε να το βρείτε εδώ.