Απολογισμός 2019

Διαβάστε τον απολογισμό για το έτος 2019 εδώ.