Αποτίμηση προγράμματος «Η Ζωή χωρίς πλαστικά είναι Δικαίωμα των παιδιών»

Στόχος του προγράμματος «Η Ζωή χωρίς πλαστικά είναι Δικαίωμα των παιδιών» ήταν τα παιδιά να ενημερωθούν και να δράσουν ενάντια στην πλαστική ρύπανση και στην συνέχεια να κινητοποιήσουν τόσο άλλα παιδιά όσο και ενήλικες να δράσουν συλλογικά για την μείωση των πλαστικών. Τα παιδιά, μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες γνώρισαν εναλλακτικές λύσεις και υιοθέτησαν νέες οικολογικές συνήθειες συμβάλλοντας από πλευράς τους στη μείωση των πλαστικών, καθώς προβληματίστηκαν, σκέφτηκαν κριτικά και αξιολόγησαν την δική τους στάση στο πρόβλημα.

Ενημερώθηκαν για τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα πλαστικά μιας χρήσεως, τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην τροφική αλυσίδα και την υγεία του ανθρώπου. Τέλος, πρότειναν και σκέφτηκαν πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν εύκολα στο σπίτι και στα σχολεία τους, με έμφαση στα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα/διαδικασίες και γενικότερα στη μείωση των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την σχολική χρονιά 2022-2023 και κατατέθηκε εκ νέου για να συνεχίσει να εφαρμόζεται στα σχολεία το 2023-2024. Επίσης, θα ενσωματωθεί και θα αποτελέσει αυτόνομη ενότητα στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δικτύου «Πλανόδια Βιβλιοθήκη», στην θεματική «Δικαίωμα να ζω σε ένα καθαρό περιβάλλον», ενώ εξακολουθεί να υλοποιείται στον χώρο του Εργαστηρίου Πολιτισμού του Δικτύου σε διάφορες ομάδες παιδιών 8-12 ετών. Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί καταλλήλως ώστε να απευθύνεται και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, δηλαδή νηπιαγωγείου και πρώτες τάξεις του δημοτικού (5-7 ετών).

Διαβάστε τη συνολική αποτίμηση του προγράμματος εδώ.