Δικαίωμα στην ειρήνη και την ελευθερία – Hasan Alslash

  Δικαίωμα στην ειρήνη και την ελευθερία

  Θέλω να ζήσω
  Με ειρήνη, πατρίδα, εκπαίδευση
  Δε θέλω πόλεμο
  Να βλέπω αίμα, βομβαρδισμούς, όπλα

  Θέλω
  Να κοιμάμαι με ειρήνη
  Να παίζω ελεύθερα ποδόσφαιρο
  Να ζω με ασφάλεια

  Αυτό θέλω
  Να ζω με ειρήνη και ασφάλεια

  Όνομα μαθητή: Hasan Alslash
  Ηλικία: 17 ετών
  Χώρα καταγωγής: Συρία
  Αναφορά στο δικαίωμα της ειρήνης και της ελευθερίας
  KEDU – Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Άρσις -ΚΩΣ