Δικαιώματα – Αναστασία Αλπού

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα για όλους είναι ίδια
Μάθηση και γνώση μαζί,
σημαντικά για ένα παιδί
να τα έχει στη ζωή

Όλοι δικαίωμα έχουμε στην ισότητα
Να έχουμε επίσης ταυτότητα
Όλοι δικαίωμα έχουμε στο παιχνίδι
Και το κυνήγι τώρα αρχίζει

Ρεφρέν:
Γιατί είμαι παιδί
Έχω δικαίωμα στη ζωή,
στην υγεία και στην ελευθερία
Γιατί είμαι παιδί

Έχω δικαίωμα στην ασφάλεια
Να μην νιώθω ανασφάλεια
Έχω δικαίωμα στη συμμετοχή,
Να λέω τη γνώμη μου αυτή

Ρεφρέν:
Γιατί είμαι παιδί
Έχω δικαίωμα στη ζωή,
στην υγεία και στην ελευθερία

Αναστασία Αλπού
Μαθήτρια ΣΤ1 τάξης
15ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας