Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες

Α.Ε

Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν ένα μέλος της κοινωνίας. Δεν είναι κατώτεροι από άτομα χωρίς προβλήματα. Είναι μέλη κοινωνίας ισάξια με τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Όταν αναφερόμαστε στα ΑμεΑ, ομιλούμε για τη μεγαλύτερη ‘’μειονότητα’’ του πλανήτη μας, περίπου ένα δισεκατομμύριο άτομα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι παιδιά κάτω των 18 ετών. Στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές,πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.

Τα παιδιά με αναπηρία πολύ συχνά υφίστανται διακρίσεις, στιγματίζονται και περιθωριοποιούνται. Το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις περιορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες και την ανεπάρκεια ειδικών υποδομών έχουν ως αποτέλεσμα να στερούνται τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, την προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και την κοινωνική ένταξη. Δεν έχουν ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες ή ακόμη περισσότερο στο να ακουστεί η φωνή τους και η άποψή τους στην κοινωνία. Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι θύματα λεκτικής και σωματικής βίας. Τα δεδομένα για τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα συχνά παραμένουν σπάνια, ωστόσο γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων, από την έλλειψη έγκαιρης ανίχνευσης ή διάγνωσης των αναπηριών τους, έως τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση και την ενεργή συμμετοχή στη κοινωνία.

Από προσωπική εμπειρία, ως ανάπηρος με χρόνια πάθηση, πολλοί άνθρωποι δεν μας σέβονται όσο θα έπρεπε. Καθημερινά, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, κάποιοι παρκάρουν πάνω σε ράμπες, μπλοκάροντας την διαδρομή μου. Αλλά οι ράμπες και τα πεζοδρόμια είναι σε άθλια κατάσταση, και κάποια ανάπηρα παιδιά πέφτουν θύμα bullying.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου δεν νοιάζεται για τους ανάπηρους. Αλλά δεν θα είναι για πολύ ακόμη. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί, εδώ και τώρα για τα δικαιώματα των αναπήρων, ενωμένοι.

*Η εικόνα αποτελεί δημιουργία του μαθητή Α.Ε

Το άρθρο δημιουργήθηκε ως μέρος του προγράμματος CERV: Efivos in Europe

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

To πρόγραμμα EFIVOS II, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή( CERV), με εταίρους τους Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού-(Ελλάδα), CIP (Κύπρος), HESED (Βουλγαρία), GEYC( Ρουμανία), Dedalus (Ιταλία), Pacto Verde( Ισπανία), Crossing Borders (Δανία).