Δήμητρα Φλαμουρίδου

Δικαίωμα μου είναι να ζω αληθινά
Δικαίωμα μου είναι να παίζω με παιδιά
Δικαίωμα μου είναι να έχω άποψη εγώ
Και όχι με ότι λένε οι άλλοι να συμφωνώ
Θέλω την φροντίδα, θέλω την χαρά
Θέλω προστασία θέλω και ανεμελιά
Είναι ανάγκη να έχω υγεία και μόρφωση
Και όχι την σωστή του δέρματος απόχρωση
Πρέπει να μπορώ να ονειρεύομαι σε αυτόν τον κόσμο με παιδιά
Να καταφέρω προγράμματα ανέφικτα που όμως γίνονται εφικτά
Πρέπει να μπορώ να ονειρεύομαι χωρίς πολέμους και αστραπές
Πρέπει να μπορώ να ονειρεύομαι με όλου του είδους τις χαρές
Καλό θα ήταν λοιπόν να φέρεστε σωστά
Να δείχνετε σεβασμό σε όλα τα παιδιά .

Δήμητρα Φλαμουρίδου