Δημήτρης- Άγγελος- Δημήτρης, Σχολείου της Κρητηνίας

Δικαιούμαι να έχω δικαιώματα
τον ελεύθερό μου χρόνο δεν χαρίζω.
Τα κατορθώματά μου στη γνώση
χωρίς κακία, χωρίς βία, χωρίς δουλειά, χωρίς προβλήματα
θέλω εγώ.

Δικαιούμαι να υπάρχω σε έναν κόσμο με δέντρα,
χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς φωτιές, χωρίς ρεύμα.
Δικαιούμαι ελεύθερο χρόνο να έχω.
Με τους γονείς μου να τον περνώ
και με τα αδέρφια μου να γελώ.
Να παίρνω το ποδήλατό μου
και μία σάκα στο πλευρό μου.
Να πηγαίνω στο σχολείο, τη κυρία να χαιρετώ.
Τη μπάλα με τους φίλους μου στο προαύλιο να πετώ.

R: Δικαιούμαι δικαιώματα που δικαιούνται οι πάντες.
Δικαιούμαι δικαιώματα των παιδιών οι χάρες.
Δικαιούμαι δικαιώματα που δικαιούνται όλοι.
Έναν κόσμο χωρίς σκοτούρες, κακία, σκοτάδι.
Έναν κόσμο με φίλους, δασκάλους και γονείς.

Δικαιούμαι ένα προαύλιο πράσινο και καθαρό.
Τη ψυχή μου να κρατώ σταθερή κι υγιή.
Να με σέβονται σαν καλοί φίλοι
και να μην με ξεχάσουν ποτέ στη ζωή.

R: Δικαιούμαι δικαιώματα που δικαιούνται οι πάντες.
Δικαιούμαι δικαιώματα των παιδιών οι χάρες.
Δικαιούμαι δικαιώματα που δικαιούνται όλοι.
Έναν κόσμο χωρίς σκοτούρες, κακία, σκοτάδι.
Έναν κόσμο με φίλους, δασκάλους και γονείς

Δημήτρης- Άγγελος- Δημήτρης, οι μοναδικοί μαθητές του σχολείου της Κρητηνίας