Είμαι ένα παιδί – Αθανασοπούλου Αλεξάνδρα

Είμαι ένα παιδί

Είμαι ένα παιδί που ήρθα στη ζωή
με όνειρα να ζήσω, χωρίς βία και ντροπή.
‘Εχω το δικαίωμα να έχω πλανήτη καθαρό,
να έχω γνώση τροφή για το μυαλό,
να μπορώ να παίζω με φίλους και γονείς,
να είμαι υγιής.

Είμαι ένα παιδί που ήρθα στη ζωή
και θέλω να είμαι ανέμελο στη ψυχή.
Σε ένα κόσμο ειρηνικό και δίκαιο να ζήσω.
Να μπορώ κι εγώ για τα δικά μου τα παιδιά, ένα όμορφο μέλλον να χτίσω!

Αθανασοπούλου Αλεξάνδρα
Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου