Εργαστήρια για την κλιματική αλλαγή και τις συμπεριληπτικές κοινωνίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERV Efivos II

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σας καλεί να συμμετέχετε σε μια σειρά εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERV Efivos II, που θα αφορούν ζητήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις συμπεριληπτικές κοινωνίες.
Δίνεται η ευκαιρία σε 20 έφηβα/νέα άτομα να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για σημαντικά ζητήματα με σκοπό να γίνουν ενεργοί φορείς αλλαγής, απευθυνόμενοι σε συνομηλίκους και φορείς χάραξης πολιτικής.
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού – βασικού εταίρου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ελλάδα – στις 21 & 28 Νοεμβρίου, στο χώρο του Εφηβικού Δικτύου (μέρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού) Κωνσταντινουπόλεως 189 – Κολωνός και ώρες 16:00 – 20:00.  
Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την προώθηση των αξιών μεταξύ των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στα ιδρύματα τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και μέσω άτυπων δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τον διάλογο, τη συνεργασία, την αυτοανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή, τη μάθηση, την εμπλοκή των πολιτών, την ελεύθερη έκφραση και τη διάδοση ιδεών μέσω καινοτόμων και σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων. Σε αυτή τη βάση δημιουργήθηκε το εργαστήριο του CERV Efivos II Project.
Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν και τις δυο ημέρες των εργαστηρίων, θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιπέδου CERV.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σας περιμένουμε!