ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι δικαίωμα όλων. «Αναζητώντας τα ίχνη της εξαφανισμένης κας Μητρογιάννη μέσα από τα αρχειακά της τεκμήρια»

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι δικαίωμα όλων. «Αναζητώντας τα ίχνη της εξαφανισμένης κας Μητρογιάννη μέσα από τα αρχειακά της τεκμήρια»jl
Ποιος ο λόγος της ξαφνικής εξαφάνισης της Ελένης Μητρογιάννη; Πού θα αναζητήσουμε τα ίχνη της; Ξεκινώντας από τις προσωπικές της σημειώσεις και το ημερολόγιο-αρχείο της θα καταλήξουμε να αναζητήσουμε την απάντηση στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας με τη βοήθεια της Μαρίας Λεμπέση.
Τα αρχεία αποτελούν τη μνήμη του παρελθόντος. Η διατήρηση αρχείων ισχυροποιεί τη δημοκρατία σε μια ελεύθερη κοινωνία με απαραίτητη προϋπόθεση την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία και τις πληροφορίες που περιέχουν. Η εύκολη πρόσβαση βοηθάει στον περιορισμό της αυθαιρεσίας κάθε είδους εξουσίας. Η πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές βοηθάει τον πολίτη που έχει αξιώσεις για συμμετοχή στη γνώση να ενεργοποιήσει την κρίση του, να συγκροτήσει προσωπική άποψη, να διαμορφώσει αυτόνομη στάση και, εν τέλει, του παρέχει δικαιώματα διεκδίκησης.
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου (για παιδιά Στ΄Δημοτικού)
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, Μέγαρο Διομήδη, Γ΄ Σεπτεμβρίου 146, Αθήνα.