“Η εποχή των παγετώνων” | προβολή ταινίας | Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 | Κέντρο για το Παιδί/ Φρουραρχείο

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019,
στο Κέντρο για το παιδί,
με αφορμή τη θεματική του “Χειμώνα”,
μικροί και μεγάλοι παρακολουθήσαμε
την ταινία “Η εποχή των παγετώνων”.
Γνωρίσαμε τους ήρωες της ταινίας,
τους ακολουθήσαμε στο ταξίδι της μετανάστευσης τους
και στην προσπάθεια να επιστρέψουν ένα μωρό στην οικογένειά του.