Κινητή Τεχνολογία και Βιώματα στη Πόλη- Γ. Κωτσάνης- Ημερίδα- «Η Πόλη Είμαστε Εμείς»