Οι δημιουργικές στιγμές του προγράμματος “Είμαστε και εμείς εδώ”