Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης- Μαρία Δημοπούλου & Πόπη Κύρδη- Ημερίδα- «Η Πόλη Είμαστε Εμείς»