Προσοχή Εύθραυστον- Ημερίδα- Γιώργος Κουβίδης «Η Πόλη Είμαστε Εμείς»