Κυριακή 14 Φεβρουαρίου- 3-5 το απόγευμα- «Βατραπουνζέλ»- Θέατρο ”ΠΟΛΗ”

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
3- 5 το απόγευμα

batrapounzel

«Βατραπουνζέλ»
Θεατρική παράσταση για παιδιά

Το θέατρο«ΡΕΤΡΟ»
προσφέρει δωρεάν εισιτήρια

για 30 παιδιά του Δικτύου
για την παράσταση
«Βατραπουνζέλ»
στο θέατρο ”ΠΟΛΗ”
Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους 87,
Πλ. Βικτωρίας (ΗΛ.ΣΤΑΘΜΟΣ)

theatroretro

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο Εργαστήρι Πολιτισμού!!
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!!