Συμμετοχή του Δικτύου 24 & 25 Ιανουαρίου στη διημερίδα «Παιδιά σε Κίνδυνο»

Το Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, συμμετέχει στην επιστημονική διημερίδα «Παιδιά σε κίνδυνο»: Ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού που διοργανώνεται από τις ΔΔΕ: Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Δυτ. Αττικής & Πειραιά ΔΠΕ: Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Δυτ. Αττικής & Πειραιά και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η εισήγηση του Δικτύου, εκπροσωπούμενο από δυο Κοινωνικούς Λειτουργούς της Μονάδας Παιδικής Προστασίας, έχει ως θέμα «Ζητήματα Παιδικής Προστασίας ασυνόδευτων και συνοδευόμενων παιδιών προσφύγων: Αστεγία και Κοινωνική Απομόνωση» και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου συμμετέχει με Βιωματικό Εργαστήριο θέμα του οποίου είναι: «Προκλήσεις στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων».

Στόχος των εισηγήσεων είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και ιδιαίτερα όσοι δε ζουν σε ασφαλή στεγαστικά πλαίσια στην καθημερινότητά τους καθώς και η κατανόηση των συνθηκών της διαβίωσης τους.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα διημερίδας εδώ.