Θα σ’ αγαπώ όπως και να ΄χει – Γιώργος – Οδυσσέας Μπαλκάμος

Θα σ’ αγαπώ όπως και να ΄χει.

Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει
Θα σε προστατεύω όπως και να ΄χει
Γιατί είμαστε όλοι παιδιά
Γιατί είμαστε της Γης παιδιά.

Σε μια ανθρωπότητα ανήκουμε όλοι
Μια μόνο γλώσσα μιλάμε όλοι
Τη γλώσσα μόνο της καρδιάς
Μια μητέρα έχουμε όλοι
Της Γης μας μόνο την αγκαλιά.

γιατί αυτό που δίνει χαρά σε μένα
είναι αυτό που δίνει χαρά και σε σένα.
Γιατί αυτό που πονάει εσένα
Είναι αυτό που πονάει και μένα.

Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει
Θα σ’ αγαπώ όπως και να ΄χει.
Θα σ’ αγαπώ κι αν έχει ήλιο και χαρά
Θα σ’ αγαπώ κι αν έχει θλίψη και συννεφιά.

Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει
Θα σ’ αγαπώ όπως και να χει.

Γιώργος – Οδυσσέας Μπαλκάμος