θέση εργασίας | Procurement officer | Υποβολή έως 22/12/2022

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει τη θέση Procurement officer. Ο/Η Procurement officer έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή διαχείριση των προμηθειών των προγραμμάτων του Δικτύου, τη συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη και υποβολή αναφορών, τον καθημερινό έλεγχο τήρησης του φυσικού αρχείου προμηθειών, παγίων, αποθήκης. Θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους προγραμμάτων τον οικονομικό διαχειριστή προγραμμάτων.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (ωράριο 09:00-17:00)

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η ορθή τήρηση διαδικασίας προμηθειών του Δικτύου. Ενδεικτικά η διαδικασία παραγγελιών, σύγκρισης προμηθευτών και παρακολούθηση της πορείας παραγγελιών
 • Η τήρηση φόρμας παράδοσης και παραλαβής των υλικών.
 • Η παραλαβή των νέων προϊόντων (υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού) και η καταγραφή τους.
 • Η ευθύνη για την παρακολούθηση της αποθήκης και των αποθεμάτων.
 • Η ευθύνη για την παράδοση ζητούμενων προϊόντων στον σωστό χρόνο, τόπο και ποσότητα
 • Η τήρηση μητρώου προμηθευτών
 • Η τήρηση μητρώου παγίων

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή συναφών σπουδών
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση (Procurementή/και λογιστηρίου)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • ΆριστηχρήσηMS Office programs (Excel, Word, outlook).
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 22/12/2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: PROCUREMENT OFFICER

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων