Θέση Εργασίας | Quality Assurance Manager | Υποβολή μέχρι: 28/01/2021 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου της Αθήνας που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπό τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προκηρύσσεται θέση Quality Assurance Manager μερικής απασχόλησης διάρκειας 8 μηνών.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Η εναρμόνιση των διαδικασιών του φορέα βάσει του Protection Against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) του ΟΗΕ
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού βάσει των οδηγιών του PSEA
  • Η δημιουργία μηχανισμού παραπόνων και ανατροφοδότησης των ωφελούμενων και την παρακολούθησή του
  • Η επικοινωνία του προγράμματος

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

  • Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών
  • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχα καθήκοντα( ερευνητική, διοικητική, επικοινωνίας)
  • Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος στα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ, των πολιτικών του ΟΗΕ, του προσφυγικού και της προστασίας παιδιών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 28/01/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Quality Assurance Manager.

*Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη.