Θέση εργασίας | Συνεργάτης Δικηγόρος-Παραστάτης «Protection for All minors»| Υποβολή μέχρι 20/09/2022

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση συνεργάτη Δικηγόρου-Παραστάτη που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»). Ο στόχος είναι να συνδράμει τους ασυνόδευτους ανήλικους και να τους βοηθήσει να απομακρυνθούν από τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και να μεταφερθούν σε δομές επείγουσας φιλοξενίας ή σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 28/02/2023

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό
 • Ενημέρωση των ασυνόδευτων παιδιών και πρώτη εκτίμηση αιτήματος στέγασης και ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας
 • Συμπλήρωση της φόρμας BIA & του αιτήματος στέγασης και αποστολή στην Ειδική Γραμματεία
 • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με ασυνόδευτους ανηλίκους που παραμένουν εκτός στεγαστικού πλαισίου, με σκοπό το follow up των υποθέσεων τους
 • Η νομική και συμβουλευτική ενημέρωση των ωφελούμενων για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το άσυλο και τη διεθνή προστασία.
 • Η συμβουλευτική στους ωφελούμενους για το άσυλο και την οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 604/2013.
 • Η διερεύνηση από κοινού με κοινωνικό λειτουργό της δυνατότητας ανάληψης της πραγματικής φροντίδας των ασυνόδευτων παιδιών από ενήλικα ή /και συγγενικά πρόσωπα που το επιθυμούν, μέσω διάταξης της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών.
 • Η ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελίας Ανηλίκων σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών που θα εξυπηρετούνται στο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού.
 • Υποβολή αιτημάτων στην Εισαγγελία
 • Οργάνωση ομάδων νομικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες των ανηλίκων
 • Οργάνωση και συνοδεία σε εξωτερικές δράσεις ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και Αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον 2ετής επαγγελματική εμπειρία σε μεταναστευτικό/προσφυγικό (σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο)
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 20/09/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Συνεργάτης Δικηγόρος-Παραστάτης

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.