Θέση εργασίας | Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας| Υποβολή μέχρι 29/06/2024 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Υπευθύνου/ης Επικοινωνίας, πλήρους απασχόλησης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και Social Media.
 • Η παραγωγή περιεχομένου (content creation) για την επικοινωνία της οργάνωσης σε Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Η δημιουργία επικοινωνιακού υλικού όπως: έντυπα, παρουσιάσεις, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video, newsletter κτλ.
 • Η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου (Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, X).
 • Η οικοδόμηση και η διατήρηση σχέσεων με διαφορετικούς φορείς & συνεργάτες του Δικτύου.
 • Η επικοινωνιακή υποστήριξη προγραμμάτων που υλοποιεί το Δίκτυο.
 • Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση εκδηλώσεων του Δικτύου.

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να μοιράζεται τις ίδιες αρχές και αξίες με το Δίκτυο: τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της ισότητας και της μη διάκρισης γενικά αλλά και ειδικότερα μεταξύ των παιδιών.
 • Πτυχίο επικοινωνίας, δημοσιογραφίας, οπτικοακουστικών σπουδών, δημοσίων σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχα καθήκοντα, κατά προτίμηση στον χώρο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας.
 • Εμπειρία υλοποίησης επικοινωνιακών στρατηγικών για διαφορετικούς δωρητές και χρηματοδότες.
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά.
 • Ικανότητα παραγωγής επικοινωνιακού περιεχομένου για διαφορετικά μέσα (έντυπα, διαδικτυακά), ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου για τα social media, συγγραφής δελτίων τύπου, άρθρων, ανακοινώσεων, newsletters.
 • Άριστη γνώση MS Office.
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση λογαριασμών Social Media.
 • Εξοικείωση με εργαλεία και πλατφόρμες επικοινωνίας όπως: mailchimp, google analytics, canvas.
 • Βασικές γνώσεις προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο (Adobe Creative Suite).
 • Γνώση wordpress και διαχείριση ιστοσελίδας (θα εκτιμηθεί ο σχεδιασμός ιστοσελίδας)
 • Ομαδικό πνεύμα, ενσυναίσθηση.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό.
 • Εμπειρία project management.
 • Ικανότητα συνεργασίας με άτομα από διαφορετικά τμήματα όπως Administration, HR, Project Managers, Advocacy.
 • Γνώση του χώρου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Καλή γνώση ζητημάτων σχετικών με το παιδί και τα δικαιώματά του

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο και, ιδανικά, δείγμα της δουλειάς τους που θεωρούν σχετικό με τις αρμοδιότητες της θέσης.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 29/06/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

*Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Πριν υποβάλετε την αίτηση σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.