Θέση εργασίας | Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας | Υποβολή μέχρι 29/11/2023

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει 2 θέσεις  Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο προγράμματος σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση εργασίας αφορά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 με 23.00 με κυλιόμενο ωράριο.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Κινητή Μονάδα έχει ευθύνη να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με τον ΕΜΕΑ για την πραγματοποίηση συνοδειών ασυνόδευτων παιδιών εντός Αττικής
 • Συνοδεία των ασυνόδευτων παιδιών που δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα, στα αρμόδια ΑΤ για την απαιτούμενη διαδικασία ταυτοποίησης.
 • Συνοδεία των ασυνόδευτων σε ιατρικές δομές για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων (ψώρας, φυματίωσης κτλ) εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΕΜΕΑ
 • Συνοδεία των ασυνόδευτων παιδιών σε επείγουσες  και μακροχρόνιες δομές φιλοξενίας.
 •  Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών με υψηλή ευαλωτότητα, πραγματοποιείται επιτόπιος εντοπισμός και αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος τους. Για κάθε ασυνόδευτο παιδί που εντοπίζεται απαιτείται η συμπλήρωση rapid bia και η ενημέρωση του ΕΜΕΑ  με στόχο την από κοινού διαχείριση της υπόθεσης.
 • Παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών.
 • Παροχή σνάκ.
 • Συνοδεία των  ασυνόδευτων παιδιών σε εφημερεύον νοσοκομείο εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
 • Συμπλήρωση του αιτήματος στέγασης και αποστολή στην Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας
 • Όλες οι μεταφορές και συνοδείες των ασυνόδευτων παιδιών πραγματοποιούνται με όχημα του Δικτύου και οδηγό .

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και συναφών ανθρωπιστικών σπουδών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

 Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων και κινητές μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 29/11/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα:  Υπεύθυνος διαχείρισης υποθέσεων της κινητής Μονάδας

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας καθώς επίσης και η θέση είναι πιθανό καλυφθεί πριν τη λήξη της προθεσμία υποβολής των βιογραφικών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.