Θέση εργασίας | Υπεύθυνος Προγράμματος | Υποβολή μέχρι 22/12/2022

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Υπεύθυνου προγράμματος που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) και του χώρου
 • Εποπτεύει τα στελέχη, οργανώνει και συντονίζει τις συναντήσεις και τις δράσεις του προγράμματος και του χώρου
 • Συλλέγει στοιχεία, προετοιμάζει και υποβάλλει τις απαραίτητες αναφορές, πινάκων παρακολούθησης δεικτών απόδοσης, εκθέσεων ως προς την υλοποίηση και αναφορών τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλων εκθέσεων που χρειάζονται / απαιτούνται.
 • Ενημερώνει την διοίκηση για την πρόοδο και τα ζητήματα που επηρεάζουν την υλοποίηση του προγράμματος
 • Η επικοινωνία του προγράμματος
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, τον χρηματοδότη και άλλους φορείς, όπως οργανώσεις
 • Η αξιολόγηση της ομάδας
 • Η επίλυση προβλημάτων
 • Η συνεργασία με άλλα προγράμματα, τον οικονομικό διαχειριστή και τον υπεύθυνο προμηθειών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών/Πολιτικών/Οικονομικών Σπουδών
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών σε συναφή θέση
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο προσφυγικό
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξαιρετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 22/12/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος/η Προγράμματος

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.