Τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης-Κέντρο για το Παιδί/ Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων-Ιανουάριος-Μάιος 2018

Μαθησιακή 2018

Στο “Κέντρο για το Παιδί” στο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων,
πραγματοποιούνται τμήματα Mαθησιακής Υποστήριξης,
από τους παιδαγωγούς του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Τα τμήματα λειτουργούν,
Δευτέρα 14:00 – 16:00 για τους μαθητές από Α` – Γ` τάξης Δημοτικού
και Παρασκευή 14:00 – 16:00 για τους μεγαλύτερους μαθητές Δ` – ΣΤ` τάξης.
Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στο Κέντρο για το Παιδί. τηλ. 210 20.15.510-11 (εσ. 118),
ώρες λειτουργίας: 08:00 – 19:00.

ESTI@_logo_3K