Το Δίκτυο στο 3ο Συνέδριο ‘Lost Ιn Migration’ στη Μάλτα | Φεβρουάριος 2019

Από τις 20 έως τις 22 Φεβρουαρίου συμμετείχαμε στο 3ο Συνέδριο ‘Lost Ιn Migration’
που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και υπό Εκμετάλλευση και το ίδρυμα President’s Foundation for the Wellbeing of Society της Προέδρου της Μάλτας, στη Βαλέτα.
Εκπρόσωποι της Μονάδας Παιδικής Προστασίας του Δικτύου
παρουσίασαν τις συνθήκες διαβίωσης και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες στον αστικό ιστό της Αθήνας
και προσκάλεσαν τους συμμετέχοντες, μέσω βιωματικού εργαστηρίου,
να κάνουν συστάσεις για τη βελτίωση των προαναφερόμενων.