Δελτίο Τύπου-«Αποδημητικά Πουλιά #3»- Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου- Δωρεάν με την Εφημερίδα των Συντακτών“