Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, (μετά τη θετική γνωμοδότηση του Π.Ι.), αποφασίστηκε η  διανομή σε όλους τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας εγχειρίδιου με περιεχόμενο τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», όπου αναλύονται τα άρθρα της Σύμβασης και περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες των δικαιωμάτων των παιδιών. Επίσης οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης,  μπορούν να υλοποιούν σχέδια εργασίας που αφορούν στα Δικαιώματα του Παιδιού…(Για να δείτε όλη την απόφαση…ypepthegkyklios_080902)